ROCKART logo
česky english deutsch

Návod a údržba lemovek

Betonové bazénové dlaždice a obklady jsou vyráběny z praného bílého křemičitého písku a bílého cementu. V barevném provedení přírodního pískovce jsou výrobky probarveny stálou a nezávadnou barvou. Vyráběny jsou rukodělnou technologií. Dlaždice jsou rozměrově a tvarově natolik přesné (viz. rozměrový nákres), že i při přechodech a osazování různých rádiusů nejsou patrné přechodové hrany. Bazénové dlaždice jsou určeny pro okolí bazénů, tedy prostředí, kde je vyloučen jakýkoliv provoz vozidel a mechanizace. Povrch dlažby má výborné protiskluzové vlastnosti a to i v mokrém stavu. Díky velké barevné škále s možností tvorby různých odstínů jsou vhodným estetickým doplňkem (viz. barevný vzorník).

Údržba dlaždic

Vysokotlaký čistič (WAP) lze použít jen se zvýšenou opatrností a vždy tak, aby maximální použitý tlak nepřekročil 16 barů. Vždy dodržujte minimální vzdálenost 50cm trysky od dlaždice, zabráníte tím jejímu mechanickému a nezvratnému poškození. Je zakázáno v zimním období používat sůl, jako prostředku pro odstraňování námrazy popř. sněhu.

Pro čištění  ušpiněných lemovek je možno také použít prostředek Betoncleaner.

Technologický postup pro pokládku bazénových tvarovek

 1. Sestava dlaždic je pro transport uložena a zapáskována na EURO paletě a jednotlivé dlaždice jsou vzájemně proloženy 10mm silným polystyrenem. Při manipulaci, vykládce dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo zašpinění.
 2. Podkladový beton (plocha) pod dlaždicemi musí být minimálně v kvalitě B 15. Povrch je nutné zbavit prachu a nečistot.
 3. Povrch betonu nebo dlažby, na které budou lepeny bazénové dlaždice je vhodné před pokládkou penetrovat disperzní penetrací. Konkrétní koncentraci penetrace doporučujeme přizpůsobit míře nasákavosti podkladního materiálu. Pokud podklad vykazuje vysokou nasákavost, penetraci opakujte.
 4. Tvarovky mají standardně zakončení se zoubkem. To znamená, že podklad na který budou tvarovky nalepeny musí být v jedné rovině s bazénovým lemem viz. obrázek:
 5. Pokládka dlažby začíná tak, že se nejprve „na sucho" rozloží rádiusové a skimmerové dlaždice. Poté mezi nimi na vnitřní hraně dlaždice natáhněte na celou délku rovné stěny provázek. Takto vytýčená linie Vám naprosto zřetelně ukáže míru přesazení jednotlivých dlaždic. Tímto se dají vyretušovat drobné nerovnosti bazénové stěny, vzniklé např. při betonáži. Poté postupně položte veškeré rovné dlaždice, až máte celý obvod bazénu obložený.
 6. Může se Vám stát, že poslední položenou dlaždici na rovném úseku bude nutné zařezat na konkrétní délku. Řezání je možné provádět řeznými kotouči určenými na řezání kamene a kameniny nebo diamantovým kotoučem.
 7. Lepit započněte vždy z určitého místa a postupujte kus po kusu po obvodu bazénu. Nikdy vyndávejte více jak 2 dlaždice. Mohlo by se Vám stát, že při následném nanášení mrazuvzdorného lepidla a pokládce nazpět , by jste se na konci úseku (roviny, oblouku atd.) nemuseli sejít s navazující dlaždicí.
 8. K lepení používejte zásadně kvalitní mrazuvzdorné flexi lepidlo na větší formát dlažeb, nejlépe tzv. lepidlo bílé. Zmenšíte možnost vápenatého výkvětu.
 9. Přebytečné a vytlačené lepidlo při položení dlaždice neodebírejte, jelikož tímto znečistěná dlaždice již nejde vyčistit. Odškrábnutí proveďte až po jeho zavadnutí, kdy je lepidlo ještě pružné, ale již nešpiní.

 

Doporučení pro zachování čistého vzhledu lemovek:

Betonové dlaždice pro bazénové lemy jsou vyráběny tak, aby se vzhled jejich povrchu co nejvíce blížil vzhledu přírodního pískovce. Aby bylo tohoto požadavku dosaženo, tak není možné použít pro výrobu dlaždic plastickou nebo tekutou betonovou směs a vysoce účinnou hutnící techniku, která by vedla ke slinutí povrchu, tj. ke vzhledu litého betonu. Dlaždice, jejichž povrch se svým vzhledem blíží vzhledu přírodního pískovce, jsou stejně jako přírodní pískovec prostoupeny drobnými póry a kapilárami. Tato struktura betonu má stejně jako přírodní pískovec vyšší nasákavost než beton se slinutým povrchem. Nasákavost způsobuje transport vody ve struktuře betonu, což může mít za následek vyplavování tzv. portlanditu ze struktury betonu. Vyplavování portlanditu má za následek tvorbu tzv. vápenných výkvětů na povrchu betonu. Aby bylo vyplavování portlanditu ze struktury betonu omezeno, je doporučeno ošetřit povrch dlaždic po položení hydrofobní impregnací na bázi nízkomolekulárních siloxanů (např. Deiteros S). Hydrofobní impregnace vytváří po vytvrzení na povrchu tenký silikonový film, který mění úhel smáčivosti povrchu vůči kapalinám a odpuzuje kapaliny jak z nášlapného povrchu, tak z povrchu kapilár a otevřených pórů v povrchové vrstvě dlaždic. Provedená hydrofobní impregnace vytváří vodoodpudivý efekt, ale neuzavírá póry a kapiláry a nemění vzhled a charakter povrchu dlaždic. Po impregnaci tedy nedochází ke změně skluznosti povrchu a je umožněno betonu vysýchat. Hydrofobní impregnace tedy chrání povrch betonu proti pronikání kapalin do vnitřní struktury, ale vzhledem k tomu, že neuzavírá póry, tak nebrání ulpívání mikročástic na povrchu dlaždic.

Pokud na impregnovaný povrch dopadá prachem znečištěná dešťová voda, tak je sice zabráněno jejímu pronikání do vnitřní struktury betonu, ale není zbráněno tomu, aby po uschnutí na povrchu dlaždic zůstaly mikrozrna prachu, organických částic a krystalů solí. Usazování prachových částic a drobných organických částic má samozřejmě za následek ušpinění povrchu, které ale nelze chápat jako vadu dlaždice a nebo selhání impregnace. Ušpinění by bylo možné zabránit pouze nátěrem, který by uzavřel póry v povrchové vrstvě betonu a vytvořil by souvislý hladký film na povrchu dlaždic. Tím by ale dlaždice přišly o vzhled pískovce a staly by se kluzké. Navíc uzavření povrchu u betonů, které mohou vlhnout transportem vody z podkladu a které jsou vystaveny mrazu, vede v krátké době k odloupnutí povrchové vrstvy betonu. Ušpinění dlaždic je možné snížit častým oplachováním povrchu vodou. Na ušpinění povrchu má zpravidla velký podíl tající sníh, čím delší dobu je lemovka přikryta sněhem, tím je větší pravděpodobnost na její umazaní a možnosti vzniku výkvětů. Při odstraňování sněhu dejte pozor na mechanické poškození lemovek. Dalším zdrojem znečištění jsou přívalové deště v době kvetení a sprašování rostlin, voda stékající se zakrytí plochy atd.

Česká Republika je, bohužel, považována za jednu z nejvíce prašných zemí ve střední Evropě. Tomuto faktu je třeba podřídit četnost čištění betonových povrchů, pokud je požadováno, aby nedošlo k jejich ušpinění. Prašnost je odlišná i v různých regionech České Republiky. S vyšší prašností je třeba obecně počítat v blízkosti průmyslových aglomerací, v oblastech s báňskou povrchovou činností a v oblastech s probíhající stavební činností. Z vlastních zkušeností mohu říci, že v těchto oblastech je výskyt problémů s ušpiněnými betonovými povrchy podstatně častější, než v jiných částech země. Mikroskopiský prach, který je produktem spalování nebo průmyslové činnosti způsobuje vznik povlaku na betonovém povrchu, který má za následek utlumení a nebo změnu barevného odstínu betonu. Pokud není povrch betonu častěji čištěn, tak vzniká na povrchu betonu těžko odstranitelné ušpinění, protože produkty spalování a průmyslové činnost jsou velmi odolné vůči jakýmkoliv chemickým čistidlům. U bazénů se zakrytím se k ušpinění ještě zpravidla přidávají sloučeniny hliníku vznikající oxidací povrchové vrstvy hliníkových prvků zakrytí. Jedinou cestou, jak navrátit betonu původní vzhled je opakované čištění vodním paprskem, nejlépe pomocí tzv. rotační trysky. Jakýkoli druh znečištění nemění  fyzikální a užitné vlastnosti  lemovky a nemůže byt důvod k jakékoli reklamaci na vzhled a estetickou podobu výrobku.

Velice důležitým faktorem pro udržení kvality a vzhledu dlažby je odvedení veškeré vody z prostoru lemovek. U vetší plochy  pochůzné dlažby je tedy velice důležité vyspádování plochy. Pokud lemovky leží neustále ve vodě, nebo ve vlhku, nelze jakkoli zabránit vápenným výkvětům, různým mechům a řasám a jiným barevným změnám lemovek. Tyto barevné změny nejsou v žádném případě důvodem k reklamaci lemovek.

Pokud použijete u bazénu zastřešení, zabraňte možnosti skapávání odpařované vody ze zastřešení   přímo na lemovku. Neustále kapající voda může lemovku poškodit. Vodu odveďte krycí lištou mimo lemovky. Poškození od kapající vody není důvod k reklamaci  lemovek.

Záruka na bazénové lemy je 24 měsíců:

Záruka se nevztahuje na:

 • Poškození zboží přepravcem při přepravě, při skládání a nakládání lemovek, při skladování lemovek na stavbě.
 • Instalace dlažby na popraskaný a nesoudržný podklad, nebo podklad  poškozený mrazem
 •  Provedení instalace jinak než požaduje výrobce, použitím nevhodných materiálů ( lepidla, spárovací hmoty, impregnace) 
 • Poškození dlažby špatným odvedením dešťové vody a zatečením pod dlažbu
 • Poškození dlažby při pokládce, umazaní od stavebních hmot.

 

© 2010 ROCKART s.r.o. - Milady Horákové 1072, 460 06 Liberec, tel:+420 774 100 601, e-mail: lacman@rockart.eu